Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Portál elektronických služieb

Vytvorené dňa: 24.08.2018      Aktualizované dňa: 14.07.2024

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb MH SR poskytovaných občanom a podnikateľom je možné na tomto portáli elektronicky vybaviť potrebnú agendu. A iný, manuálne publikovaný text.


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore