Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES22 Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 17.12.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejňuje informácie o svojich aktivitách a výstupoch na základe legislatívnej povinnosti, a to najmä v oblasti poskytovania investičnej pomoci, použitia verejných výdavkov zo štátneho rozpočtu a z európskych investičných a štrukturálnych fondov a podobne.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o informácie podľa príslušnej legislatívy.

Správne poplatky
Správne poplatky nie sú vyžadované. Iné typy poplatkov môžu byť požadované poskytovateľom alebo 3. stranou za úkony nad rámec správneho konania.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o aktivitách a výstupoch MH SR.
  • Podajte žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, resp. podľa tlačového zákona prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,9 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore