Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES22 Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:47:32 CET 2017

Cieľom služby je informovať používateľov webového portálu ES MHSR o aktivitách a výstupoch gestorovaných Komunikačným oddelením MH SR a zároveň poskytnúť priestor na zadanie žiadostí o sprístupnenie informácií.
Ministerstvo hospodárstva SR poskytuje informácie verejnosti na základe viacerých zákonov vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a to najmä v oblasti poskytovania investičnej pomoci, použitia verejných výdavkov zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov a pod.

Správne poplatky
Správne poplatky nie sú vyžadované. Iné typy poplatkov môžu byť požadované poskytovateľom alebo 3. stranou za úkony nad rámec správneho konania.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o aktivitách a výstupoch MH SR.
  • Podajte žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, resp. podľa tlačového zákona prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,9 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore