Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Technický prevádzkovateľ

Vytvorené dňa: 22.03.2016      Aktualizované dňa: 15.05.2016

Webové sídlo portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva je prevádzkované na redakčnom systéme WebJET. Za správny chod portálu zodpovedá technický prevádzkovateľ spoločnosť Disig, a. s..

Správca obsahu

Správcom obsahu stránok portálu elektronických služieb Ministerstva hospodárstva je:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR je určený širokej verejnosti, občanom ako aj podnikateľom. Jeho cieľom je zjednodušiť vybavenie agendy záujemcov a to využitím elektronickej formy.
Prostredníctvom portálu elektronických služieb sú sprístupnené elektronické služby organizácií MH SR, SARIO a SBA.

Za obsah publikovaných dokumentov sú zodpovedné jednotlivé odbory. Vaše problémy, pripomienky a námety nám môžete zasielať na e-mailovú adresu .


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore