Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
O portáli

Vytvorené dňa: 05.03.2015      Aktualizované dňa: 29.01.2016

Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR (ES portál) je určený širokej verejnosti, občanom ako aj podnikateľom. Jeho cieľom je zjednodušiť vybavenie agendy záujemcov a to využitím elektronickej formy.


Prostredníctvom ES portálu sú sprístupnené elektronické služby organizácií MH SR, SARIO a SBA, ktoré sú členené do logických častí – tematických okruhov, v ktorých sú zaradené jednotlivé služby. Každá zo služieb obsahuje stručný popis problematiky, ktorú zastrešuje, a jednoduchý postup ako službu využiť.


Poskytované elektronické služby je možné rozdeliť aj podľa ich spôsobu využitia:

  • Sprístupnenie informácií – služba poskytne používateľovi informácie vybranej agendy a to bez nutnosti kontaktovania zamestnancov rezortu. Príklad - zoznam podujatí.
  • Komunikácia s rezortom – služba umožní používateľovi zaslať elektronickú žiadosť a po jej vybavení získať elektronickú odpoveď. Príklad – dotácie.


Ďalšie informácie je možné získať v časti „Návody“ (príručky, inštruktážne videá), resp. využiť kontakty.
 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore