Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.




Kontakty

Vytvorené dňa: 13.02.2015      Aktualizované dňa: 02.06.2022

Telefonický kontakt

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 2 4854 7139 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8:00 do 16:00 h.

Hovory na Ústredné kontaktné centrum sa spoplatňujú podľa cenníkov služieb operátorov poskytujúcich telekomunikačné služby ako hovory na bežnú pevnú linku. Volanie na Ústredné kontaktné centrum nie je službou s osobitnou tarifikáciou.

E-mailový kontakt

Vaše problémy, pripomienky a námety nám môžete zasielať na e-mailovú adresu esmhsr@mhsr.sk.

Online formulár

Kontaktovať nás môžete aj protredníctvom kontaktného formulára. Pred odoslaním formulára si, prosím, skontrolujte správnosť vyplnených kontaktných údajov.

* povinné pole


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.



 verzia 2.0.9

Hore