Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Úkony správneho konania

Vytvorené dňa: 22.10.2015      Aktualizované dňa: 09.12.2015

Procesy správneho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) nasledujúce po doručení podania žiadateľa na orgán verejnej moci je možné vybaviť elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky správ, kde máte možnosť formou reakcie na doručenku potvrdenia podania alebo na výzvu od spracovateľa Vašej žiadosti zaslať doplnenie, stornovanie žiadosti a pod. na vybavenie.

Bližší popis možných krokov a postupov pri práci s elektronickou schránkou správ (eDesk) je uvedený na stránke ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore