Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Vyhlásenie o prístupnosti

Vytvorené dňa: 29.04.2016      Aktualizované dňa: 17.02.2017

Webové sídlo portal.mhsr.sk (Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR) je vytvorené v súlade so štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy, definované vo Výnose o štandardoch č. 55/2014 Z. z.

Portál podporuje responzívny dizajn stránok, ktorý sa prispôsobuje šírke okna prehliadača a umožňuje korektné zobrazenie aj na mobilných zariadeniach s menšou obrazovkou. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií.

Obsah portálu je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Webové sídlo spĺňa požiadavky W3C pre HTML, CSS a Blind Friendly.

Portál je plne funkčný v prehliadačoch:

  • Internet Explorer v.9-11
  • Firefox v.42-50
  • Chrome v.46-56

V prípade problému s prístupnosťou obsahu portálu alebo s jeho používaním nás kontaktujte na adrese: .


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore