Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informačné služby

Vytvorené dňa: 28.11.2014      Aktualizované dňa: 23.06.2024

ES22 Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

MH SR informuje o aktivitách a výstupoch MH SR a umožňuje podať žiadosť o sprístupnenie informácií.

ES23 Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MH SR informuje o aktuálnych kritériách na vydanie osvedčení na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR.

ES24 Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

MH SR informuje o právach a povinnostiach v el. obchode a v oblasti ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

ES35 Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

MH SR zverejňuje aktuálny zoznam vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR.


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore