Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES35 Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejňuje zoznam vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky na výstavbu energetického zariadenia, na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete podľa zákona o energetike. Osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Osvedčenie je zároveň dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie v zozname vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky.
  • V prípade potreby vyexportujte požadované údaje.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,33 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore