Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES23 Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:48:19 CET 2017

Kritériá pre vydanie osvedčenia stanovené na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ktorých dodržanie je podmienkou pre vydanie osvedčenia, je ministerstvo povinné zverejniť na svojom webovom sídle a vo vestníku. Cieľom tejto služby je informovať o aktuálnych kritériách na vydanie osvedčení na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky na webovom portáli ES MHSR.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie s kritériami pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky vo zverejnených dokumentoch.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,36 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore