Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 25.09.2023

Vytvorené dňa: 18.09.2023      Aktualizované dňa: 18.09.2023

Ďalší míľnik na ceste k najmodernejšiemu závodu na Slovensku Volvo Car Košice. So spoločnosťou Valaliky Industrial Park podpísali zmluvu o kúpe pozemku.

Ďalší míľnik na ceste k najmodernejšiemu závodu na Slovensku Volvo Car Košice.  So spoločnosťou Valaliky Industrial Park podpísali zmluvu o kúpe pozemku.

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že spolu so spoločnosťou Volvo Cars je Slovensko o ďalší krok bližšie na ceste k vybudovaniu špičkového výrobného závodu pre výrobu automobilov. V pondelok (18. septembra 2023) bol dosiahnutý významný míľnik podpisom zmluvy o kúpe pozemku medzi štátnou spoločnosťou Valaliky Industrial Park a spoločnosťou Volvo Car Slovakia, čo predstavuje zároveň začiatok aktívnej fázy výstavby nového závodu pri Košiciach. Nielen z pohľadu Slovenska výrazne prispeje k zelenej transformácii, nakoľko nový závod bude vyrábať výhradne elektrické vozidlá, prispeje i ku konkurencieschopnosti Európy v oblasti udržateľnej mobility a priemyslu. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 14.09.2023      Aktualizované dňa: 14.09.2023

Štátny tajomník Peter Švec: Podporujeme talenty na Slovensku, cieľom projektu „Talent Garden" je zapojenie slovenských študentov do podnikateľskej praxe

Štátny tajomník Peter Švec: Podporujeme talenty na Slovensku, cieľom projektu „Talent Garden

Ministerstvo hospodárstva SR podporuje iniciatívy pre podporu slovenských talentov, ktorých cieľom je najmä zotrvanie odborníkov na Slovensku. Rezort hospodárstva privítal a podporuje projekt s názvom „Talent Garden“, ktorý priniesli štyri holandské spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti služieb a priemyslu. Ako uviedol počas tlačovej besedy štátny tajomník Peter Švec: „Čím viac príležitosti vo firemnom prostredí na Slovensku vytvoríme pre realizáciu mladých ľudí už v čase ich štúdií, tým väčšia šanca je, že talentovaní ľudia ostanú na Slovensku a budú príspevkom pre modernizáciu našej ekonomiky.“ čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 14.09.2023      Aktualizované dňa: 14.09.2023

Investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products: vznikne 105 nových pracovných miest v okrese Košice

Investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products: vznikne 105 nových pracovných miest v okrese Košice

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 13. septembra 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products s. r. o. Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového výrobného závodu vo Veľkej Ide, ktorý bude produkovať valcované hliníkové chladiace dosky pre trakčné batérie elektrických a hybridných vozidiel. Spoločnosť bude profitovať z investičnej pomoci výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov, a to vo výške 19 921 641 eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do konca roku 2027 v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie 105 nových pracovných miest, ktorých pridanou hodnotu bude, priemer miezd výrazne prevyšujúci priemernú mzdu v okrese Košice-okolie. Vďaka zámeru sa významne posilní hospodárska perspektíva nielen tohto okresu, ale tiež priamo susediacich okresov Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou, ktoré sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 06.09.2023      Aktualizované dňa: 06.09.2023

Slovensko získalo dôležitý grant v rámci projekt Phoenix – financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na malé modulárne reaktoryárne reaktory!

Slovensko získalo dôležitý grant v rámci projekt Phoenix – financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na malé modulárne reaktoryárne reaktory!

Slovenská republika uspela v medzinárodnej súťaži Phoenix a spomedzi viacerých krajín získala grant na finančnú podporu pre štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactors – SMR), o ktorý sa uchádzala prostredníctvom prihlášky Slovenským elektrární, a. s. a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v júni 2023. Slovensko je tak o krok bližšie k realizácii tzv. SMR, pričom práve vďaka štúdii bude možné posúdiť päť navrhovaných slovenských lokalít v oblastiach už existujúcich elektrární – v Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach, Novákoch, Vojanoch a v rámci areálu U. S. Stell v Košiciach. Štúdia bude obsahovať taktiež vyhodnotenie vhodných typov malých modulárnych pre potreby Slovenska, analýzu nákladov na ich možnú výstavbu a prevádzku, či harmonogram ich realizovateľnosti. Malé modulárne reaktory predstavujú pre Slovensko dôležitú bezuhlíkovú súčasť plánu pri dekarbonizácii a elektrifikácii a zároveň sú alternatívou k výrobe elektriny z uhlia. Elektrická energia vyrobená z jadra je pritom pre Slovensko dôležitou súčasťou energetického mixu. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 31.08.2023      Aktualizované dňa: 31.08.2023

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do nemeckého Magdeburgu.

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do nemeckého Magdeburgu.

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali v stredu 31. augusta spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do Magdeburgu. Spoločne v Nemecku absolvovali pracovné stretnutia zamerané na rozvoj podnikania, ekonomicku, inovácie a výskum. Spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Danielom Bútorom sa zúčastnili taktiež rokovania s ministrom hospodárstva, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesníctva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Svenom Schulzem, s ktorým sa zhovárali o vzájomnej bilaterálnej spolupráci oboch krajín, výskume a inováciách a ich prepojení priamo na priemysel. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 28.08.2023      Aktualizované dňa: 28.08.2023

Ministerstvo hospodárstva SR spúšťa ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR – na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva SR spúšťa ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR  – na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre podnikateľské subjekty

Ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR, a to pre podporu elektromobility, je spustená. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť komponentu 3 - Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, otvorilo dnešným dňom (28. august 2023) výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 28.08.2023      Aktualizované dňa: 28.08.2023

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila vo Francúzsku: Podpis Memoranda o porozumení s Électricité de France a rokovania s viacerými významnými partnermi

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila vo Francúzsku: Podpis Memoranda o porozumení s Électricité de France a rokovania s viacerými významnými partnermi

V dňoch 24. - 25. augusta 2003 sa pod vedením ministra hospodárstva Petra Dovhuna a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Branislava Sušila uskutočnila pracovná cesta slovenskej delegácie v hlavnom mesta Francúzska. Súčasťou slovenskej delegácie v Paríži boli i generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s. a Pavol Štuller, člen dozornej rady JESS, a. s. Rastislav Podhorec. Dôležitými bodmi pracovnej cesty boli stretnutia so zástupcami spoločností Électricité de France S. A. (EDF) a Framatone. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 25.08.2023      Aktualizované dňa: 25.08.2023

Vláda SR odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“

Vláda SR odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“. Žiadateľom osvedčenia je MH Teplárenský holding, a. s. Investičný projekt je zameraný na výstavbu infraštruktúry na zabezpečenie celoročnej dodávky tepla do teplárne a sústavy centrálneho zásobovania teplom Košice z geotermálnych stredísk Svinica – Ďurkov prostredníctvom tepelného napájača s celkovou dĺžkou 15,3 km s uvažovaným tepelným výkonom 30 MWt a potenciálom na expanziu až do výkonu 90 MWt. Projekt napĺňa opatrenia v oblasti klimatickej neutrality SR a prispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 25.08.2023      Aktualizované dňa: 25.08.2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Spoločnosť vytvorí 60 nových pracovných miest v Slanici v okrese Námestovo

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Spoločnosť vytvorí 60 nových pracovných miest v Slanici v okrese Námestovo

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Cieľom investičného zámeru je rozšíriť výrobu existujúcej prevádzkarne prijímateľa v Námestove zameranej na výrobu modulov recirkulácie výfukových plynov v súvislosti s novou normou EURO 7, ktorá zavádza emisné limity pre všetky typy vozidiel. Investícia tak prispeje k znižovaniu emisií. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 1,5 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru dôjde do konca roka 2026 k vytvoreniu 60 nových pracovných miest v Slanici. V tomto dôsledku sa posilní hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť v okrese Námestovo a v celom Žilinskom samosprávnom kraji. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 17.08.2023      Aktualizované dňa: 17.08.2023

Posilňovanie spolupráce: Ministerstvo hospodárstva SR a holandské spoločnosti vítajú zavedenie inovatívneho programu stáží pre univerzitných študentov

Posilňovanie spolupráce: Ministerstvo hospodárstva SR a holandské spoločnosti vítajú zavedenie inovatívneho programu stáží pre univerzitných študentov

Nový ročný stážový program, ktorý vznikol ako ukážka medzinárodnej spolupráce spojili sily štyri významné holandské spoločnosti – HEINEKEN Slovensko, ING Hubs Slovakia, NN Slovensko a Union poisťovňa a predstavili svoj nový ročný stážový program pre univerzitných študentov pod názvom “Talent Garden”. Uvedený stážový program a iné iniciatívy rezonovali počas stretnutia štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca so zástupcami holandských firiem, ktoré sa uskutočnilo 16. augusta 2023 na pôde rezortu hospodárstva. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore