Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 17.08.2022

Vytvorené dňa: 15.08.2022      Aktualizované dňa: 15.08.2022

Vyhodnotenie architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač, poznáme víťaza

Vyhodnotenie architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač, poznáme víťaza

Urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač, ktorá bola vyhlásená 14. januára, pozná svojho víťaza. Medzinárodná odborná porota vyhodnotila výsledky druhej etapy s jednoznačným výsledkom v hlasovaní poroty, ktorá víťaza určila takmer jednohlasne. Víťazom sa stáva ateliér BETWEEN s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Tomášom Hanáčkom, PhD. V druhej etape zároveň ďalšími súťažiacimi ateliérmi boli Lucký architects s.r.o., geome3 s.r.o., architekti SPDe s.r.o., PHA, s.r.o., AMŠ Partners spol. s.r.o. Štátne Kúpele Sliač tak čaká v nasledujúcich rokoch kompletná rekonštrukcia. Potrebné zdroje na obnovu budú tvoriť najmä prostriedky zo zdrojov štátnej spoločnosti MH Manažment. „Keď som do kúpeľov prišiel v roku 2020 prvýkrát, prekvapilo ma, aký bol celý tento priestor zanedbaný, ako tu vládla zmes nejakej depresie, že to tu nemá žiadnu budúcnosť a iba to tu tak prežívalo,“ uviedol na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík. „Napriek tomu tu bolo 140 zamestnancov, ktorí všetky takéto nepríjemné situácie a nepríjemné pocity zvládli a vydržali a mnohí z nich sú tu dodnes. A ja by som sa chcel i úprimne verejne poďakovať všetkým tým, ktorí tu pracujú roky, desiatky rokov a stále verili v to, že jedného dňa z týchto kúpeľov niečo bude. No tak dúfajme, že teraz to už naozaj začína a že sa toho teraz už všetci naozaj dožijú.“ čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 03.08.2022      Aktualizované dňa: 03.08.2022

Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava sa modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur, maximálna výška príspevku je v rozsahu od 1 mil. do 1,5 mil. eur, a to v závislosti od typu projektu. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 02.08.2022      Aktualizované dňa: 03.08.2022

Pred dramatickým rastom ceny elektriny ochráni domácnosti elektrina vyrobená SE

Pred dramatickým rastom ceny elektriny ochráni domácnosti elektrina vyrobená SE

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenské elektrárne, a. s. (SE) v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti. Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. „agenta“. Štátny SPP zabezpečí premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami. Podmienky tejto implementačnej zmluvy podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou a orgánmi Slovenskej energetiky. MH SR v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, podpis implementačnej zmluvy medzi štátnymi orgánmi, SE a SPP za vopred dohodnutých podmienok sa očakáva ku koncu roka 2022. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 26.07.2022      Aktualizované dňa: 26.07.2022

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

Na dnešnom rokovaní mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku bola ministrami krajín Európskej únie (EÚ) dosiahnutá politická dohoda o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý zavádza mechanizmus pre znižovanie spotreby plynu a dosiahnutie úspory na úrovni 15 %. Slovenskej delegácii na čele s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom sa podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom vyjednať niekoľko výnimiek prospešných pre Slovensko. Úspory sa nedotknú priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, kedy namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 26.07.2022      Aktualizované dňa: 26.07.2022

Priemyselné klastrové organizácie môžu žiadať o podporu

Priemyselné klastrové organizácie môžu žiadať o podporu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu priemyselných klastrových organizácií. Podporu možno žiadať na projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov na Slovensku a v zahraničí, a to formou účasti na informačných podujatiach a výstavách alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégie. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 21.07.2022      Aktualizované dňa: 21.07.2022

V Sabinove vyrastie nový priemyselný park, štátna spoločnosť MH Invest podpísala zmluvu na odpredaj pozemkov s Prešovským samosprávnym krajom

V Sabinove vyrastie nový priemyselný park, štátna spoločnosť MH Invest podpísala zmluvu na odpredaj pozemkov s Prešovským samosprávnym krajom

Ďalší dôležitý podpis pre rozvoj východného Slovenska. Generálny riaditeľ štátnej spoločnosti MH Invest Boris Kačáni podpísal s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským zmluvu na odpredaj pozemkov pre výstavbu nového priemyselného parku v okrese Sabinov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 19.07.2022      Aktualizované dňa: 19.07.2022

Reakcia na antikampaň k pozmeňovaciemu návrhu k novele zákona o energetike

Reakcia na antikampaň k pozmeňovaciemu návrhu k novele zákona o energetike

Súčasťou antikampane k jednému bodu z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o energetike je i spochybňovanie rozsahu zmien uskutočnených v parlamente. Rezort hospodárstva opakovane zdôrazňuje, že uvedeným bodom sa odstránil zákaz pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu, ktorý platil od roku 2012. Uvedenou novelou došlo k zjednoteniu slovenskej a európskej právnej legislatívy, pričom využívanie prepravnej siete bolo doteraz viac ako 10 rokov v rozpore s európskymi štandardami. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 16.07.2022      Aktualizované dňa: 16.07.2022

Možnosť pripojenia odberateľov na prepravné potrubie plynu obmedzí štedré zisky distribútora

Možnosť pripojenia odberateľov na prepravné potrubie plynu obmedzí štedré zisky distribútora

Posledná novela zákona o energetike so sebou priniesla viacero zmien a zosúladení slovenskej a európskej legislatívy. Uvedené platí i v prípade odstránenie zákazu pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu. Európske štandardy totiž nerozlišujú medzi prevádzkovateľmi prepravnej siete a distribučnej siete, pokiaľ ide o pripájanie nových užívateľov. To znamená, že v oboch prípadoch existuje právne vynútiteľná povinnosť prevádzkovateľa infraštruktúry pripojiť k sieti každého, kto o to požiada a spĺňa technické a obchodné podmienky. „Otázkou skôr je, prečo bolo viac ako desať rokov na Slovensku obmedzené využívanie služieb prepravnej siete v rozpore s európskymi štandardmi. Pretože v konečnom dôsledku to znamenalo obmedzenie možností slovenských odberateľov plynu, najmä z oblasti priemyslu a výroby elektriny, využiť efektívnejšie a v konečnom dôsledku i lacnejšie pripojenie priamo na vysokotlakové rozvody,“ uvádza štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Ministerstvo hospodárstva vyvíja od roku 2020 maximálnu snahu o identifikovanie a odstránenie legislatívnych obmedzení, ktoré neodôvodnene zvýhodňujú vybraných podnikateľov na úkor spotrebiteľskej obce. Súčasne došlo k zjednoteniu možností pripájania v elektrine a plyne tak, ako je to dnes možné aj v prípade prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 15.07.2022      Aktualizované dňa: 19.07.2022

Prvé zasadanie V4 v rámci slovenského predsedníctva

Prvé zasadanie V4 v rámci slovenského predsedníctva

Začiatkom júla 2022 Slovensko prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ktoré pretrvá až do júna 2023. Nadväzujúc na hlavné priority slovenského predsedníctva, ktorými je prepojenie, ekonomika, udržateľnosť a ľudia, sa dnes v Mochovciach uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Vyšehradskej skupiny. Rokovanie viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Poľskú republiky zastupoval štátny tajomník ministerstva klímy a energetiky Adam Guibourgé-Czetwernski, Maďarsko zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva energetiky a klímy Daniella Deli a Českú republiku námestník ministra priemyslu a obchodu Tomáš Ehler. Hlavnou témou stretnutia bola jadrová energetika. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 14.07.2022      Aktualizované dňa: 14.07.2022

Slovensko možno príde o jediného výrobcu hliníka

Slovensko možno príde o jediného výrobcu hliníka

Jediný výrobca hliníku na Slovensku a jedna z najekologickejších hlinikární v Európe ohlásila prepúšťanie. Rezort hospodárstva upozorňuje, že pre spriemyselnenú krajinu, ako je Slovensko, ide o veľmi zlú správu. Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450, pričom konečné číslo zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie, zatiaľ nie je definitívne. Aktuálne ide o priamych zamestnancov. Situácia sa však dotkne priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom regióne. Na výrobu v spoločnosti je naviazaných ďalších približne 2 500 pracovných miest. „To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať inak ako katastrofou,“ reaguje minister hospodárstva Richard Sulík. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore