Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 01.02.2023

Vytvorené dňa: 29.12.2022      Aktualizované dňa: 29.12.2022

Jednoduchšia dostupnosť investičnej pomoci. Vláda uvoľnila podmienky na jej poskytnutie

Jednoduchšia dostupnosť investičnej pomoci. Vláda uvoľnila podmienky  na jej poskytnutie

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila zmenu nariadenia vlády, ktorým sa od 15. januára 2023 ustanovujú miernejšie podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 23.12.2022      Aktualizované dňa: 23.12.2022

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zmeny územného plánu nevyhnutné pre realizáciu investície automobilky Volvo

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zmeny územného plánu  nevyhnutné pre realizáciu investície automobilky Volvo

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach hlasmi všetkých prítomných poslankýň a poslancov schválilo zmeny územného plánu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom realizácie investície automobilovej spoločnosti Volvo Cars Slovakia vo Valalikoch pri Košiciach. Pred samotným zastupiteľstvom pred týmto kľúčovým hlasovaním vystúpil aj minister hospodárstva Karel Hirman, ktorý vysvetlil jeho dôležitosť. Bez potrebnej zmeny by totiž Slovenská republika nemohla v stanovených termínoch splniť svoje záväzky voči švédskej automobilke a celá investícia by tak bola ohrozená. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 22.12.2022      Aktualizované dňa: 05.01.2023

Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov

Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z Operačného programu Kvalita životného prostredia k dispozícii 10 miliónov eur. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 14.12.2022      Aktualizované dňa: 05.01.2023

Vláda schválila spoločnosti ANDRITZ Slovakia s. r. o. investičnú pomoc v celkovej sume 4 674 868 eur. V Humennom tak spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta rozšírením výroby aj technologického centra

Vláda schválila spoločnosti ANDRITZ Slovakia s. r. o. investičnú pomoc v celkovej sume 4 674 868 eur. V Humennom tak spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta rozšírením výroby aj technologického centra

Minister hospodárstva Karel Hirman predložil na dnešnom rokovaní vlády návrh na investičnú pomoc pre spoločnosť ANDRITZ Slovakia, s.r.o., ktorá má v Humennom prevádzku na výrobu separačných technológií a iných strojov. Členovia vlády návrh jednohlasne schválili a štát poskytne spoločnosti ANDRITZ Slovakia, s. r. o. investičnú pomoc v celkovej sume 4 674 868 eur, z toho je 1 787 243 eur vo forme daňovej úľavy a zvyšných 2 887 625 eur vo forme príspevku na vytvorenie nových pracovných miest. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 13.12.2022      Aktualizované dňa: 13.12.2022

Na podanie žiadosti o dotácie na energie zostávajú posledné dni. Rezort hospodárstva prijíma žiadosti do 22.decembra 2022

Na podanie žiadosti o dotácie na energie zostávajú posledné dni.  Rezort hospodárstva prijíma žiadosti do 22.decembra 2022

Počet žiadostí o kompenzácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií rastie. Ministerstvo hospodárstva od zverejnenia výzvy dňa 1. 12. 2022 bolo rezortu hospodárstva doručených spolu 3 791 žiadostí. Záujemcom o dotácie ostáva ešte 9 dní, vrátane víkendu, kedy môžu žiadať o krytie nákladov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 06.12.2022      Aktualizované dňa: 05.01.2023

Nová výzva na modernizáciu bioplynových staníc z Plánu obnovy a odolnosti SR

Nová výzva na modernizáciu bioplynových staníc z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky na podporu modernizácie existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 mil. eur. Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je súčasťou realizácie projektu. Podporené budú projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc na výrobu elektriny (podľa pôvodnej zrušenej výzvy typ A). čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 06.12.2022      Aktualizované dňa: 06.12.2022

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetike. Do praxe zavádzajú odvod z nadmerných príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, či dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla  

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetike. Do praxe zavádzajú odvod z nadmerných príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, či dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla   

Jednou z najzložitejších problematík v rámci energetickej krízy sú ceny tepla. Novelou zákona sa zavádza dotácia na pokrytie rozdielu cien tepla medzi cenou schválenou, respektíve určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určila vláda SR nariadením. O dotácie môžu žiadať osoby podnikajúce v tepelnej energetike. Podmienkou je, že týmto osobám ÚRSO určil cenu tepla na rok 2023 a nevzťahujú sa na ňu sankcie. „Tento zákon umožňuje, aby sme po 1. januári poskytli pomoc všetkým domácnostiam na území Slovenskej republiky, ktoré sú zásobované teplom v centrálnom systéme vykurovania miest a obcí pričom sa jedna zhruba až o 2 milióny obyvateľov. Málokto si uvedomuje, že hlavné dodávky tepla sú realizované v našej krajine práve cez centrálne vykurovanie a bez týchto zmien, ktoré sme navrhli, by pomoc pre domácnosti po 1. januári nebolo možné poskytnúť napriek všetkým navrhovaným opatreniam, ktoré ministerstvo, vláda ale aj v súčinnosti s ÚRSO a dodávateľmi tepla pripravili“, doplnil minister hospodárstva Karel Hirman. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 06.12.2022      Aktualizované dňa: 06.12.2022

Po prvých dňoch od zverejnenia výzvy MH SR hradí prvé kompenzácie na vysoké ceny energií.

Po prvých dňoch od zverejnenia výzvy MH SR hradí prvé kompenzácie  na vysoké ceny energií.

Ministerstvo hospodárstva dnešným dňom posiela prvé úhrady oprávneným žiadateľom na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií v celkovej výške 4 687 469,25 eur. Rezort hospodárstva tak splnilo svoj prísľub, kedy dňa 1. decembra 2022 spustilo výzvu, o dotácie z nej môžu požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť do 22. decembra. Rezort zároveň vyzýva žiadateľov, aby si zasielanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2022      Aktualizované dňa: 05.12.2022

Poďme šetriť spolu. Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťajú informačnú kampaň.

Poďme šetriť spolu. Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťajú informačnú kampaň.

Šetríme pre nás je názov informačnej kampane o úsporách energie, ktorú 5. decembra 2022 odštartovalo ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Jej hlavným cieľom je motivovať ľudí, aby využívali energiu úsporne a poskytnúť im praktické odporúčania, ako hľadať rezervy a znižovať spotrebu. Informovali o tom minister hospodárstva Karel Hirman a Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá kampaň zabezpečuje. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 03.12.2022      Aktualizované dňa: 06.12.2022

Príprava samospráv v regiónoch pre zahraničné investície a regionálny rozvoj

Príprava samospráv v regiónoch pre zahraničné investície a regionálny rozvoj

Minister hospodárstva Karel Hirman, štátny tajomník Peter Švec a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj a investície Robert Šimončič vycestovali na východ Slovenska, kde sa 2. decembra stretli na pôde úradu Prešovského samosprávneho kraja s predsedom Milanom Majerským a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. Stretnutia sa zúčastnili i ostatní zástupcovia oboch krajských samospráv, miest a obcí z regiónu. Hlavnou témou diskusií bol rozvoj kraja, vytváranie podmienok pre investičné projekty a priemyselné parky. Cieľom rezortu je zvýšiť prípravu regiónov pre príchod zahraničných investícií, zlepšiť koordináciu a komunikáciu medzi štátom, regiónmi a investormi. Ide tak o prvú pracovnú cestu zástupcov rezortu hospodárstva a agentúry SARIO do regiónov, pričom v ďalšom období sú plánované návštevy ďalších krajov Slovenska. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore