Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 30.09.2022

Vytvorené dňa: 26.07.2022      Aktualizované dňa: 26.07.2022

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

Na dnešnom rokovaní mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku bola ministrami krajín Európskej únie (EÚ) dosiahnutá politická dohoda o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý zavádza mechanizmus pre znižovanie spotreby plynu a dosiahnutie úspory na úrovni 15 %. Slovenskej delegácii na čele s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom sa podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom vyjednať niekoľko výnimiek prospešných pre Slovensko. Úspory sa nedotknú priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, kedy namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 26.07.2022      Aktualizované dňa: 26.07.2022

Priemyselné klastrové organizácie môžu žiadať o podporu

Priemyselné klastrové organizácie môžu žiadať o podporu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu priemyselných klastrových organizácií. Podporu možno žiadať na projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov na Slovensku a v zahraničí, a to formou účasti na informačných podujatiach a výstavách alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégie. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 21.07.2022      Aktualizované dňa: 21.07.2022

V Sabinove vyrastie nový priemyselný park, štátna spoločnosť MH Invest podpísala zmluvu na odpredaj pozemkov s Prešovským samosprávnym krajom

V Sabinove vyrastie nový priemyselný park, štátna spoločnosť MH Invest podpísala zmluvu na odpredaj pozemkov s Prešovským samosprávnym krajom

Ďalší dôležitý podpis pre rozvoj východného Slovenska. Generálny riaditeľ štátnej spoločnosti MH Invest Boris Kačáni podpísal s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským zmluvu na odpredaj pozemkov pre výstavbu nového priemyselného parku v okrese Sabinov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 19.07.2022      Aktualizované dňa: 19.07.2022

Reakcia na antikampaň k pozmeňovaciemu návrhu k novele zákona o energetike

Reakcia na antikampaň k pozmeňovaciemu návrhu k novele zákona o energetike

Súčasťou antikampane k jednému bodu z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o energetike je i spochybňovanie rozsahu zmien uskutočnených v parlamente. Rezort hospodárstva opakovane zdôrazňuje, že uvedeným bodom sa odstránil zákaz pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu, ktorý platil od roku 2012. Uvedenou novelou došlo k zjednoteniu slovenskej a európskej právnej legislatívy, pričom využívanie prepravnej siete bolo doteraz viac ako 10 rokov v rozpore s európskymi štandardami. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 16.07.2022      Aktualizované dňa: 16.07.2022

Možnosť pripojenia odberateľov na prepravné potrubie plynu obmedzí štedré zisky distribútora

Možnosť pripojenia odberateľov na prepravné potrubie plynu obmedzí štedré zisky distribútora

Posledná novela zákona o energetike so sebou priniesla viacero zmien a zosúladení slovenskej a európskej legislatívy. Uvedené platí i v prípade odstránenie zákazu pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu. Európske štandardy totiž nerozlišujú medzi prevádzkovateľmi prepravnej siete a distribučnej siete, pokiaľ ide o pripájanie nových užívateľov. To znamená, že v oboch prípadoch existuje právne vynútiteľná povinnosť prevádzkovateľa infraštruktúry pripojiť k sieti každého, kto o to požiada a spĺňa technické a obchodné podmienky. „Otázkou skôr je, prečo bolo viac ako desať rokov na Slovensku obmedzené využívanie služieb prepravnej siete v rozpore s európskymi štandardmi. Pretože v konečnom dôsledku to znamenalo obmedzenie možností slovenských odberateľov plynu, najmä z oblasti priemyslu a výroby elektriny, využiť efektívnejšie a v konečnom dôsledku i lacnejšie pripojenie priamo na vysokotlakové rozvody,“ uvádza štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Ministerstvo hospodárstva vyvíja od roku 2020 maximálnu snahu o identifikovanie a odstránenie legislatívnych obmedzení, ktoré neodôvodnene zvýhodňujú vybraných podnikateľov na úkor spotrebiteľskej obce. Súčasne došlo k zjednoteniu možností pripájania v elektrine a plyne tak, ako je to dnes možné aj v prípade prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 15.07.2022      Aktualizované dňa: 19.07.2022

Prvé zasadanie V4 v rámci slovenského predsedníctva

Prvé zasadanie V4 v rámci slovenského predsedníctva

Začiatkom júla 2022 Slovensko prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ktoré pretrvá až do júna 2023. Nadväzujúc na hlavné priority slovenského predsedníctva, ktorými je prepojenie, ekonomika, udržateľnosť a ľudia, sa dnes v Mochovciach uskutočnilo prvé stretnutie predstaviteľov Vyšehradskej skupiny. Rokovanie viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Poľskú republiky zastupoval štátny tajomník ministerstva klímy a energetiky Adam Guibourgé-Czetwernski, Maďarsko zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva energetiky a klímy Daniella Deli a Českú republiku námestník ministra priemyslu a obchodu Tomáš Ehler. Hlavnou témou stretnutia bola jadrová energetika. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 14.07.2022      Aktualizované dňa: 17.08.2022

Slovensko možno príde o jediného výrobcu hliníka

Slovensko možno príde o jediného výrobcu hliníka

Jediný výrobca hliníku na Slovensku a jedna z najekologickejších hlinikární v Európe ohlásila prepúšťanie. Rezort hospodárstva upozorňuje, že pre spriemyselnenú krajinu, ako je Slovensko, ide o veľmi zlú správu. Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450, pričom konečné číslo zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie, zatiaľ nie je definitívne. Aktuálne ide o priamych zamestnancov. Situácia sa však dotkne priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom regióne. Na výrobu v spoločnosti je naviazaných ďalších približne 2 500 pracovných miest. „To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať inak ako katastrofou,“ reaguje minister hospodárstva Richard Sulík. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 13.07.2022      Aktualizované dňa: 13.07.2022

Reakcia na rozbory vody v studniach v okolí rieky Slaná

Reakcia na rozbory vody v studniach v okolí rieky Slaná

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako i Rudné bane, š. p. sa intenzívne zaoberajú situáciou znečistenia rieka Slaná a sú plne súčinné kompetentným úradom v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri odstraňovaní havarijnej situácie. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 12.07.2022      Aktualizované dňa: 13.07.2022

Slovensko má v zásobníkoch plyn na najbližšiu vykurovaciu sezónu

Slovensko má v zásobníkoch plyn na najbližšiu vykurovaciu sezónu

Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) už má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny pre priemysel ako i domácnosti. „Dnes môžeme s konečnou platnosťou oznámiť, že Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónnu, teda až do konca marca 2023. Pri súčasnom nastavení priemyslu a jeho odberov nepríde k žiadnym obmedzeniam priemyslu či domácností,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Na tlačovej konferencii o tom informoval spolu s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.07.2022      Aktualizované dňa: 13.07.2022

Príchod automobilky Volvo podľa mesta Košice a KSK vyvolá masívne investície

Príchod automobilky Volvo podľa mesta Košice a KSK vyvolá masívne investície

Príchod automobilky Volvo na východné Slovensko vyvolá masívne investície aj v Košiciach a ich okolí. Počas odovzdávania zmlúv o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), obcou Valaliky a štátnymi orgánmi o tom informovali zástupcovia samospráv. Konateľ štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec ocenil, že plány, ktoré existovali 20 rokov sa za štyri mesiace naplnili do takej miery, že do parku mieri prvý investora. „Celý park bude priplavený tak, aby mohol prijať ďalších zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré tento región budú rozvíjať. Pripravujeme celú infraštruktúru a všetky investície tak, aby uľahčili život v tomto regióne, priniesli možnosti, ktoré tu doteraz neboli a urobili región atraktívnym pre prácu aj bývanie,“ zdôraznil M. Durec. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore