Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Podpis memoranda SAE

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda podporí rozvoj vzťahov medzi priemyslom v SAE a na Slovensku

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca podpísali v pondelok 5.12. na pôde rezortu zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov (APZ) memorandum o spolupráci s Globálnym výrobným a priemyselným fórom (Global Manufacturing and Industrialisation Summit – GMIS) so sídlom v Abú Dhabí. Podpis memoranda je súčasťou programu návštevy delegácie Spojených arabských emirátov, ktorá má záujem navštíviť vybrané výrobné podniky SR v odvetviach automobilového a leteckého priemyslu a pozvať predstaviteľov slovenských podnikateľských kruhov na GMIS, ktorý bude 27. - 30. marca 2017 v SAE.

Memorandum, podpísané na obdobie piatich rokov, slúži ako základný kameň na koordináciu aktivít oboch organizácií, identifikáciu kľúčových výziev a sprostredkovanie ich riešení pre súkromný aj verejný sektor. Zmluvné strany sa dohodli na výmene údajov, analýz a štúdií, ktoré sú pre obe strany a ich členskú základňu zaujímavé a prínosné, organizácii odborných seminárov a konferencií a výmene expertov z oblasti priemyslu, industrializácie, logistiky, robotiky a materiálov.
Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec túto iniciatívu privítal. „Podpis memoranda vnímam ako hmatateľný výsledok spoločných niekoľkoročných snáh o ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi SAE a Slovenskom. Popri rastúcom význame služieb a digitálnej ekonomiky zohrávajú otázky priemyselnej výroby a industrializácie naďalej významnú úlohu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ministerstvo hospodárstva víta a podporuje priamu spoluprácu medzi priemyslom v SAE a na Slovensku,“ dodal štátny tajomník Chovanec.
Generálny sekretár APZ Anton Ondrej vníma podpis memoranda ako vhodnú príležitosť na rozšírenie poľa pôsobnosti slovenských podnikateľov. „Pre slovenskú verejnosť môže byť prekvapujúce, že práve v Spojených arabských emirátoch nachádzame zdroj globálnych trendov v oblasti priemyslu. Treba si však uvedomiť, že arabské krajiny investovali enormné prostriedky do vybudovania najmodernejšieho priemyslu ako súčasti diverzifikácie ekonomiky, ktorá bola jednostranne závislá na príjmoch z predaja ropy. Vážime si, že vysokí predstavitelia zo SAE nás osobne navštívili s ponukou na spoluprácu. Môžeme to považovať za uznanie vyspelosti slovenského priemyslu,“ povedal Anton Ondrej.
Asociácia priemyselných zväzov združuje šesť slovenských priemyselných zväzov (Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz stavebných podnikateľov SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Slovenskú elektromechanickú asociáciu), pričom reprezentuje viac ako 80% HDP priemyslu Slovenskej republiky.
Odbor komunikácie MH SR


MH SR


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore