Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 31.01.2023

Vytvorené dňa: 02.12.2022      Aktualizované dňa: 02.12.2022

Reakcia ministerstva hospodárstva na vyhlásenie výrobcov tepla

Reakcia ministerstva hospodárstva na vyhlásenie výrobcov tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v reakcii na vyhlásenie predsedu predstavenstva SZVT Stanislava Janiša zdôrazňuje, že sa pán Janiš rokovaní v súvislosti riešením pre výrobcov tepla rokovaní osobne zúčastňoval. MH SR zároveň dodáva, že pripomienky pána Janiša boli pri novele zákona zapracované a rezort zároveň pracuje s údajmi, ktoré ako zástupca zväzu rezortu poskytol. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 01.12.2022      Aktualizované dňa: 02.12.2022

Ministerstvo opäť zvyšuje výkon pre zelené lokálne zdroje

Ministerstvo opäť zvyšuje výkon pre zelené lokálne zdroje

Už tretíkrát v tomto roku ministerstvo hospodárstva zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Rezort hospodárstva registruje enormný záujem o inštaláciu vlastných zdrojov na výrobu zelenej elektriny, obzvlášť na západnom Slovensku. V súlade s platným znením zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ktorá určuje pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje, preto opätovne zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v tomto roku, a to na celkových 239 MW. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 01.12.2022      Aktualizované dňa: 02.12.2022

Pozor! Ministerstvo hospodárstva zverejnilo očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií. Môžu o ne požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.

Pozor! Ministerstvo hospodárstva zverejnilo očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií. Môžu o ne požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.

Ministerstvo hospodárstva SR prináša pomoc všetkým hospodárskym subjektom. Dnešným dňom 1. decembra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu. Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Rezort hospodárstva tak dokáže pomôcť drvivej väčšine firiem, ale i samosprávam, občianskym združeniam, živnostníkom, či iným subjektom. Oprávnený príjemca dotácie musí splniť zároveň podmienky uvedené vo výzve. Oprávneným obdobím, za ktoré môžu uvedené subjekty zaslať žiadosť sú mesiace august a september 2022. Žiadosti je možné podávať dnes od 13:00 hod do 22. decembra 2022. Na výzvu je vyčlenených takmer 360 miliónov eur. Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 30.11.2022      Aktualizované dňa: 01.12.2022

Ďalšia investícia smerujúca na východ Slovenska. Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť Leitech, ktorá rozšíri výrobu a vytvorí nové pracovné miesta

Ďalšia investícia smerujúca na východ Slovenska. Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť Leitech, ktorá rozšíri výrobu a vytvorí nové pracovné miesta

Členovia vlády SR na svojom zasadnutí v posledný novembrový deň schválili návrh Ministerstva hospodárstva na investičnú pomoc, ktorý na prerokovanie predložil štátny tajommník Peter Gehart. Pomoc štátu tak získa v podobe úľavy na dani z príjmov spoločnosť Leitech, s.r.o., ktorá v Starej Ľubovni vyrába lanové dráhy a svoju výrobu plánuje rozšíriť. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 30.11.2022      Aktualizované dňa: 30.11.2022

Štátny tajomník Peter Švec sa na London Electric Vehicle Show 2022 venoval podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc

Štátny tajomník Peter Švec sa na London Electric Vehicle Show 2022 venoval podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc

Podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc ako kľúčovom predpoklade oživenia elektromobility na Slovensku sa vo svojom utorkovom príhovore v úvode konferencie „London Electric Vehicle Show 2022“ venoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. Na podujatí sa zároveň stretol aj so zástupcami niekoľkých inovačných firiem zastupujúcich Slovensko. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 30.11.2022      Aktualizované dňa: 30.11.2022

Rezort hospodárstva dostal potvrdenie EK k memorandu so Slovenskými elektrárňami. Komisia potvrdila, že nemá výhrady voči aplikácii memoranda pre slovenské domácnosti.

Rezort hospodárstva dostal potvrdenie EK k memorandu so Slovenskými elektrárňami. Komisia potvrdila, že nemá výhrady voči aplikácii memoranda pre slovenské domácnosti.

Európska komisia (EK) 28. novembra 2022 listom oznámila ministerstvu hospodárstva, že nemá výhrady voči opatreniu na stabilizáciu cien elektriny pre domácnosti, ktoré vyplýva z memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE). čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 28.11.2022      Aktualizované dňa: 28.11.2022

Reakcia na tlačovú besedu strany SaS k návrhu na na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

Reakcia na tlačovú besedu strany SaS k návrhu na  na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu ako jediný gestor agendy zastupovania štátu v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu aj na základe požiadavky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 28.11.2022      Aktualizované dňa: 28.11.2022

V Prešove predstavili nový eurofondový investičný plán. Operačný program Slovensko chce rezort hospodárstva využiť na zlepšenie podnikateľského prostredia a energeticky efektívne hospodárstvo

V Prešove predstavili nový eurofondový investičný plán. Operačný program Slovensko chce rezort hospodárstva využiť na zlepšenie podnikateľského prostredia a energeticky efektívne hospodárstvo

Tvoríme lepšie Slovensko – s touto myšlienkou dnes predstavili najvyšší štátni činitelia Operačný program Slovensko. Z eurofondového investičného plánu pre Slovensko na roky 2021 – 2027 budeme môcť preinvestovať až 12,6 miliardy EUR z európskych zdrojov a 3,5 miliardy z národného spolufinancovania. Na konferencii v Prešove pri príležitosti predstavenia Operačného programu Slovensko vystúpil aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Gerhart v dvoch diskusných paneloch, pričom vyzdvihol význam využívania európskych zdrojov v oblasti energetiky, inovácií a podnikateľského prostredia. „Zámerom nášho rezortu je sústrediť sa najmä na podporu prístupu firiem k investíciám s cieľom zavádzať inovácie a posilňovať konkurencieschopnosť ekonomiky. Na tento účel bude vyčlenených približne 90% zdrojov z alokácie pridelenej ministerstvu hospodárstva“, zdôraznil počas svojho vystúpenia v rámci panelu veda, výskum a inovácie štátny tajomník. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 25.11.2022      Aktualizované dňa: 25.11.2022

Integrácia Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a obchodné vzťahy medzi EÚ a USA boli hlavnými témami zasadnutia Rady ministrov pre zahraničné veci

Integrácia Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a obchodné vzťahy medzi EÚ a USA boli hlavnými témami zasadnutia Rady ministrov pre zahraničné veci

Jasné odsúdenie ničím nevyprovokovanej invázie Ruskej federácie na Ukrajine a jednoznačná podpora opatrení na úrovni Európskej únie, ktoré pomôžu Ukrajine sa lepšie integrovať do jednotného trhu. Toto bola jedna z pozícií Slovenska na piatkovom zasadnutí Rady ministrov pre zahraničné veci v oblasti obchodu v Bruseli, kde Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 25.11.2022      Aktualizované dňa: 25.11.2022

BLACK FRIDAY: Tipy ako sa vyhnúť výpredajovým nástrahám

BLACK FRIDAY: Tipy ako sa vyhnúť výpredajovým nástrahám

Rastúce ceny výrobkov spôsobené infláciou, rastúcimi cenami energií a nedostatkom tovarov tento rok nepochybne ovplyvnia záujem spotrebiteľov o nákupy počas výpredajov známych pod názvom “Black Friday“, ako aj počas “Cyber Monday“, ktorý krátko po ňom nasleduje a je zameraný na nákupy online. Ak máte v pláne využiť zľavy, ktoré obchodníci ponúkajú, Európske spotrebiteľské centrum v SR prináša rady a odporúčania, ako predísť tomu, aby ste boli oklamaní. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore