Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 07.12.2022

Vytvorené dňa: 25.08.2022      Aktualizované dňa: 26.09.2022

Stretnutie ministra hospodárstva s predsedom strany Smer k technickým otázkam o energetike

Stretnutie ministra hospodárstva s predsedom strany Smer k technickým otázkam  o energetike

V dopoludňajších hodinách sa na pôde ministerstva hospodárstva konalo stretnutie ministra hospodárstva Richarda Sulíka a predsedu strany Smer Roberta Fica. Polhodinové stretnutie sa konalo na žiadosť R. Fica a bolo venované výlučne otázkam v energetike. Na stretnutí sa taktiež zúčastnili a jeho technické otázky zodpovedali okrem ministra hospodárstva aj štátny tajomník rezortu Karol Galek a generálny riaditeľ sekcie energetiky Ján Petrovič. „Roberta Fica som sa rozhodol prijať, nakoľko téma energetiky bola v parlamente preberaná už niekoľkokrát a práve zo strany Roberta Fica som sa stretol s množstvom nepravdivých alebo prekrútených aj technických údajov. Som presvedčený, že politickej debate môže len a len prospieť, keď sa bude diskutovať o reálnych a existujúcich otázkach,“ uviedol po stretnutí Richard Sulík. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 25.08.2022      Aktualizované dňa: 25.08.2022

Tretí blok v Mochovciach realitou, pokryje až 13 % z celkovej potreby elektriny Slovenska

Tretí blok v Mochovciach realitou, pokryje až 13 % z celkovej potreby elektriny Slovenska

Úrad jadrového dozoru SR vydal druhostupňové povolenie na uvedenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Po nadobudnutí právoplatností tak bude možné navážanie paliva do reaktoru, ktoré je už pripravené v sklade čerstvého paliva. Po zavezení paliva sa následne začne takzvané fyzikálne spúšťanie reaktoru. Po jeho ukončení nasleduje etapa energetického spúšťania, kedy sa postupne zvyšuje výkon reaktora. Plný výkon tak reaktor dosiahne po približne 18 týždňov, teda začiatkom budúceho roka. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, pričom pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Podiel jadrovej energie na celkovom pomere elektrickej energie spustením reaktora stúpne z 52 % na 65 %. „Slovensko sa tak stane európskym lídrom vo výrobe elektriny z jadra,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu spusteného reaktoru sa zároveň Slovensko stane sebestačné v zásobovaní elektrinou. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 18.08.2022      Aktualizované dňa: 18.08.2022

Minister Budaj opakovane zavádza v súvislosti so znečistením rieky Slaná

Minister Budaj opakovane zavádza v súvislosti so znečistením rieky Slaná

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dôrazne odmieta opakované zavádzajúce tvrdenia ministra životného prostredia Jána Budaja v súvislosti so znečistením rieky Slaná, ktorá sa vo februári sfarbila do červena z dôvodu vytekania banských vôd v Nižnej Slanej. MH SR zdôrazňuje, že Rudné bane nemajú žiadnu právnu zodpovednosť za vytekanie banských vôd, ani právnu legitimitu na zastavovanie výtoku banských vôd. Zákonné kompetencie riešiť vzniknutú situáciu v súvislosti so znečistením rieky Slaná a povinnosti jednotlivých orgánov štátnej správy sú jasne zadefinované vo vodnom a v banskom zákone. Podľa vodného zákona sa banské vody považujú za povrchové alebo podzemné vody. Banský zákon však definuje ich podmienky využívania len v prípade aktívnej banskej činnosti, čo nie je v uvedenom prípade. Ak sa banská činnosť nevykonáva a hrozí nebezpečenstvo zhoršenia stavu vôd alebo s nimi súvisiaceho prostredia, a pôvodca znečistenia nemá vlastné sily ani prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu, ako je to v prípade spoločnosti Siderit, s.r.o. Nižná Slaná, povinnosť zabezpečiť vykonanie opatrení má orgán štátnej vodnej správy. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 17.08.2022      Aktualizované dňa: 26.09.2022

Reakcia na zastavenie výroby v hlinikárni Slovalco

Reakcia na zastavenie výroby v hlinikárni Slovalco

Už v septembri Slovensko príde najmenej na jeden rok o jediného výrobcu primárneho hliníka s viac ako 70-ročnou tradíciou. Hlinikáreň Slovalco pristúpila k najhoršiemu scenáru, kedy reaguje na neschopnosť zaviesť konkurencieschopný rámec na kompenzáciu nepriamych CO2 nákladov. Došlo tak k situácii, na ktorú rezort hospodárstva upozorňoval už dlhšie. „Mrzí ma, že napriek tomu, že sme o tejto situácii vedeli, nenašli sme s ministerstvom financií dohodu na tom, aby sa zrealizovala adresná pomoc pre tak energeticky náročný podnik. Pritom presne na tieto účely tu máme enviromentálny fond, do ktorého plynú tržby z predaja povoleniek CO2. O uvedenú kompenzáciu zo strany štátu sa pritom firma dožadovala už takmer dva roky na ministerstve financií, kde však zjavne majú iné priority, ako je slovenský priemysel a jeho konkurencieschopnosť,“ zdôrazňuje minister hospodárstva Richard Sulík. „Rezort hospodárstva pritom podniklo všetky kroky k zníženiu poplatkov v koncových cenách energií, ktoré má vo svojej kompetencii,“ dodal. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 15.08.2022      Aktualizované dňa: 15.08.2022

Vyhodnotenie architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač, poznáme víťaza

Vyhodnotenie architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač, poznáme víťaza

Urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač, ktorá bola vyhlásená 14. januára, pozná svojho víťaza. Medzinárodná odborná porota vyhodnotila výsledky druhej etapy s jednoznačným výsledkom v hlasovaní poroty, ktorá víťaza určila takmer jednohlasne. Víťazom sa stáva ateliér BETWEEN s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Tomášom Hanáčkom, PhD. V druhej etape zároveň ďalšími súťažiacimi ateliérmi boli Lucký architects s.r.o., geome3 s.r.o., architekti SPDe s.r.o., PHA, s.r.o., AMŠ Partners spol. s.r.o. Štátne Kúpele Sliač tak čaká v nasledujúcich rokoch kompletná rekonštrukcia. Potrebné zdroje na obnovu budú tvoriť najmä prostriedky zo zdrojov štátnej spoločnosti MH Manažment. „Keď som do kúpeľov prišiel v roku 2020 prvýkrát, prekvapilo ma, aký bol celý tento priestor zanedbaný, ako tu vládla zmes nejakej depresie, že to tu nemá žiadnu budúcnosť a iba to tu tak prežívalo,“ uviedol na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík. „Napriek tomu tu bolo 140 zamestnancov, ktorí všetky takéto nepríjemné situácie a nepríjemné pocity zvládli a vydržali a mnohí z nich sú tu dodnes. A ja by som sa chcel i úprimne verejne poďakovať všetkým tým, ktorí tu pracujú roky, desiatky rokov a stále verili v to, že jedného dňa z týchto kúpeľov niečo bude. No tak dúfajme, že teraz to už naozaj začína a že sa toho teraz už všetci naozaj dožijú.“ čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 17.08.2022      Aktualizované dňa: 17.08.2022

Dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba boli obnovené

Dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba boli obnovené

Problém, ktorý vznikol pri platbe za transport ropy na Slovensko, bol odstránený a už v tomto momente pokračujú dodávky ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba na Slovensko. Ako informoval minister hospodárstva Richard Sulík: „Za prerušením dodávky ropy netreba hľadať politiku. Situácia vznikla administratívnou chybou mimo Ukrajiny a Ruska a k uvedenej chybe došlo pre nesprávne vyhodnotenie platby ako porušenie sankcií.“ čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 17.08.2022      Aktualizované dňa: 17.08.2022

Opatrenia Rudných baní prinášajú pozitívne výsledky, situácia na rieke Slaná sa výrazne zlepšuje, potvrdili to opakované rozbory vody

Opatrenia Rudných baní prinášajú pozitívne výsledky, situácia na rieke Slaná sa výrazne zlepšuje, potvrdili to opakované rozbory vody

Situácia na rieke Slaná, ktorá sa vo februári sfarbila do červena dôsledkom vytekajúcich silne mineralizovaných vôd z bane v Nižnej Slanej, sa výrazne zlepšuje. Vykonanými opatreniami, ktoré navrhli Rudné bane, š. p. sa podarilo presmerovať vodu na VI. obzore bane tzv. obzorovou chodbou. Opakované analýzy vody z rieky Slaná potvrdzujú úspešnosť týchto opatrení a to i po odstránení priesaku, ktorý vznikol na jednej z novovybudovaných hrádzí v bani. Výsledky posledného rozboru vzorky odobratej 28. júla tak opäť potvrdili pokles obsahu železa vo vytekajúcich vodách do rieky až o 96 %, pokles obsahu celkových rozpustených látok o 95 % a pokles obsahu ostatných ťažkých kovov v intervale 90 - 95 %. Obsah železa tak v rieke Slaná dosiahol prípustné hodnoty pre povrchové vody. Rieka Slaná sa zafarbila do červena koncom februára v dôsledku vytekania banskej vody zo starej železorudnej bane v Nižnej Slanej (okr. Rožňava). Baňa bola naposledy prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou Siderit s. r. o. Nižná Slaná, ktorá je v súčasnosti v konkurze. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 03.08.2022      Aktualizované dňa: 03.08.2022

Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

Bioplynové stanice budeme môcť modernizovať a transformovať. Z Plánu obnovy je na to vyčlenených až 20 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava sa modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur, maximálna výška príspevku je v rozsahu od 1 mil. do 1,5 mil. eur, a to v závislosti od typu projektu. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 02.08.2022      Aktualizované dňa: 03.08.2022

Pred dramatickým rastom ceny elektriny ochráni domácnosti elektrina vyrobená SE

Pred dramatickým rastom ceny elektriny ochráni domácnosti elektrina vyrobená SE

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenské elektrárne, a. s. (SE) v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti. Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. „agenta“. Štátny SPP zabezpečí premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami. Podmienky tejto implementačnej zmluvy podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou a orgánmi Slovenskej energetiky. MH SR v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, podpis implementačnej zmluvy medzi štátnymi orgánmi, SE a SPP za vopred dohodnutých podmienok sa očakáva ku koncu roka 2022. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 26.07.2022      Aktualizované dňa: 26.07.2022

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

Na dnešnom rokovaní mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku bola ministrami krajín Európskej únie (EÚ) dosiahnutá politická dohoda o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý zavádza mechanizmus pre znižovanie spotreby plynu a dosiahnutie úspory na úrovni 15 %. Slovenskej delegácii na čele s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom sa podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom vyjednať niekoľko výnimiek prospešných pre Slovensko. Úspory sa nedotknú priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, kedy namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore