Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zoznam výziev o poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 23.06.2024

Filter

  až  
 
Typ príspevku Názov Termín na predkladanie žiadostí
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 31.01.2022
Dotácie MHSR podľa §2 písm. a) Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rudnom baníctve na technické práce 09.08.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. a) Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve 09.08.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z apríla 2019 22.05.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z januára 2020 21.02.2020
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z marca 2018 30.04.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v roku 2020 31.01.2020
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 30.04.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 01.11.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 26.08.2022
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 31.08.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018 16.04.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019 15.07.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael 12.02.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael 15.02.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa 31.01.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva 30.04.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu ochrany spotrebiteľa 31.01.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory MSP podľa osobitného predpisu 10.03.2022
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu ochrany spotrebiteľa 31.01.2022
Nájdených 53 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<] 1, 2, 3 [>]

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore