Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 23.03.2021      Aktualizované dňa: 03.02.2022

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Termín na predkladanie žiadostí 30.04.2021
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Poskytovanie dotácií na: a) úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, b) úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 3 150 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore