Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 30.11.2018      Aktualizované dňa: 25.11.2019

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. d)

Termín na predkladanie žiadostí 31.01.2019
Zoznam poskytnutých a zamietnutých príspevkov

 

Popis Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa zahŕňa dve témy. Cieľom témy č. 1 je zabezpečiť pre spotrebiteľskú verejnosť dostupné a kvalitné poradenstvo a pomoc pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Cieľom témy č. 2 je účinné posilňovanie informovanosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, lepšie poznanie trhu a spotrebiteľskej verejnosti. V rámci témy č. 2 kladie MH SR dôraz na prevenciu v oblasti ochrany spotrebiteľa so zameraním na podtémy: Osveta v oblasti ochrany spotrebiteľa, Kvalitnejšie výrobky a služby pre spotrebiteľov a Poznanie trhu. OZNAM k ELEKTRONICKÉMU PODÁVANIU žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa Žiadateľov o dotáciu, ktorí majú záujem o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa elektronickou formou, si dovoľujeme požiadať o uprednostnenie podania tejto žiadosti formou všeobecnej žiadosti zaslanej do elektronickej schránky Ministerstva hospodárstva SR, nie formou podania žiadosti priamo cez odkaz pri zverejnenej výzve na Portáli elektronických služieb MH SR (ako žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. d) zákona) z dôvodu zistených nedostatkov pri podávaní žiadostí týmto spôsobom. Na odstránení nedostatkov sa pracuje. Ďakujeme za porozumenie!
Zodpovedná organizácia MHSR

 

Súvisiace dokumenty

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore