Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 27.03.2018      Aktualizované dňa: 07.05.2018

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. f)

Termín na predkladanie žiadostí 30.04.2018
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 50 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Žiadosť o dotáciu

Kalkulácia výdavkov projektu

Prehľad o prijatej pomoci de minimis

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore