Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 23.06.2021      Aktualizované dňa: 03.02.2022

Názov výzvy

Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rudnom baníctve na technické práce

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. a)

Termín na predkladanie žiadostí 09.08.2021
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Cieľom výzvy je poskytnutie dotácie v rudnom baníctve na technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti.
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 3 428 151,00 €

 

Súvisiace dokumenty

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore