Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 03.02.2022      Aktualizované dňa: 26.07.2022

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory MSP podľa osobitného predpisu

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Termín na predkladanie žiadostí 10.03.2022
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 2 530 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

Vyzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

Ziadost A

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Ziadost A. PDF

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Žiadost B

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Žiadosť B. PDF

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Poskytnutie informácií o dotknutej osobe

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore