Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 27.03.2018      Aktualizované dňa: 07.05.2018

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z marca 2018

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Termín na predkladanie žiadostí 30.04.2018
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť podľa § 4 ods. 1 zákona na: a) úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, b) úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 2 250 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci

Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť podľa § 4 ods. 1 zákona na: a) úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, b) úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

Ziadost na realizovanie aktivít

Úhrada oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

úhrada oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia

Úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore