Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 25.11.2019      Aktualizované dňa: 30.11.2020

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v roku 2020

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. d)

Termín na predkladanie žiadostí 31.01.2020
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v roku 2020 má dve témy: 1) Poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, 2) Ochrana spotrebiteľa v kontexte všeobecných obchodných podmienok a osveta zraniteľného spotrebiteľa.
Zodpovedná organizácia MHSR

 

Súvisiace dokumenty

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore