Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 25.11.2021      Aktualizované dňa: 29.11.2022

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu ochrany spotrebiteľa

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. d)

Termín na predkladanie žiadostí 31.01.2022
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Podpora združení na ochranu spotrebiteľa na realizáciu jednej alebo oboch nasledujúcich tém: a) poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, b) spotrebiteľské vzdelávanie.
Zodpovedná organizácia MHSR

 

Súvisiace dokumenty

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore