Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 26.10.2018      Aktualizované dňa: 14.08.2019

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. f)

Termín na predkladanie žiadostí 12.02.2019
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Základným cieľom výzvy je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Zodpovedná organizácia MHSR
Spolupracujúca organizácia SIEA
Maximálna výška dotácie 330 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov PV a EV, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v SR a štáte Izrael

Základným cieľom výzvy je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Žiadosť o poskytnutie dotácie PDF

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Formulár EUREKA PROJECT FORM

Kalkulácia nákladov na riešenie projektu

Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov

Príručka pre žiadateľa

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore