Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zobrazenie detailných informácií o výzve

Vytvorené dňa: 17.01.2020      Aktualizované dňa: 23.03.2021

Názov výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z januára 2020

Typ príspevku

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Termín na predkladanie žiadostí 21.02.2020
K výzve nie je evidovaná ani jedna žiadosť

 

Popis Poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou MH SR (prevádzka a realizácia podporných programov)
Zodpovedná organizácia MHSR
Maximálna výška dotácie 2 650 000,00 €

 

Súvisiace dokumenty

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore