Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Informácie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

Vytvorené dňa: 09.01.2015      Aktualizované dňa: 19.09.2020

GREEN DAYS 2020 - on site & virtual matchmaking event

Vytvorené dňa: 11.09.2020     Aktualizované dňa: 11.09.2020Zúčastnite sa kooperačného podujatia zameraného na životné prostredie, energetiku a obehovú ekonomiku. Určené pre organizácie, verejné orgány a obce, priemyselné združenia a klastre, univerzity a výskumné centrá a konzultačné spoločnosti.

Climate Smart Mobility - ONLINE kooperačné podujatie

Vytvorené dňa: 11.09.2020     Aktualizované dňa: 11.09.2020Prihláste sa na online podujatie Climate Smart Mobility, nájdite si nových partnerov pre biznis, využite podporu Slovak Business Agency.

Dotazník MSP

Vytvorené dňa: 11.08.2020     Aktualizované dňa: 11.08.2020Dotazník MSP o prerušení dodávateľského reťazca v Európe v dôsledku COVID-19

Kórejská spoločnosť hľadá partnerov

Vytvorené dňa: 11.08.2020     Aktualizované dňa: 11.08.2020Kórejská spoločnosť hľadá partnerov na prenos technológie riadenia magnetického toku na základe licenčnej zmluvy

Virtual NANO-2020

Vytvorené dňa: 11.08.2020     Aktualizované dňa: 11.08.2020Virtual NANO-2020: prihláste sa na online networkingové podujatie

Kooperačné podujatie BUD-GRYF & HOME

Vytvorené dňa: 16.07.2020     Aktualizované dňa: 16.07.2020Slovak Business Agency v spolupráci s poľským partnerom siete EEN, West Pomerania Economic Development Association Si Vás dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie BUD-GRYF & HOME, ktoré je sprievodnou akciou veľtrhu BUD-GRYF & HOME Fair 2020, zameranom na stavebníctvo, energie.

Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov

Vytvorené dňa: 18.06.2020     Aktualizované dňa: 18.06.2020Súčasná situácia núti spoločnosti k inováciám a úsporám. Otvorený a kreatívny prístup môže byť spôsob ako dosiahnuť oboje.

"Prihláste sa Contact Contract MSV 2020 v Brne"

Vytvorené dňa: 18.06.2020     Aktualizované dňa: 18.06.2020Partneri konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko v spolupráci s českým partnerom siete – Regionálnou hospodárskou komorou Brno si vás dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie Contact-Contract MSV 2020, ktoré sa uskutoční v rámci 62. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo

Vytvorené dňa: 12.05.2020     Aktualizované dňa: 12.05.2020V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod

Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

Vytvorené dňa: 12.05.2020     Aktualizované dňa: 12.05.2020V rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP je možnosť pre malých a stredných podnikateľov zapojiť sa do komunitárnych programov Európskej únie ako sú napríklad Horizont 2020, Erasmus +, Creative Europe. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodinové odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ.

Zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory vo forme zabezpečenia účasti na medzinárodných odborných podujatiach - nepodnikatelia

Vytvorené dňa: 16.04.2020     Aktualizované dňa: 16.04.2020Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v EÚ v súvislosti so šíriacou sa pandémiu koronavírusu a ochorenia Covid-19 sa SBA rozhodla Výzvu zrušiť a všetky, do času zrušenia Výzvy zaslané žiadosti v zmysle podmienok Výzvy, neposudzovať.

Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

Vytvorené dňa: 18.03.2020     Aktualizované dňa: 18.03.2020V rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP je možnosť pre malých a stredných podnikateľov zapojiť sa do komunitárnych programov Európskej únie ako sú napríklad Horizont 2020, Erasmus +, Creative Europe.

Naše výsledky v roku 2019

Vytvorené dňa: 27.02.2020     Aktualizované dňa: 27.02.2020Enterprise Europe Network poskytuje medzinárodnú podnikateľskú expertízu v oblasti vyhľadávania partnerstiev v databáze obchodných príležitostí, poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce, ako aj inovačnú podporu.

Interreg Europe Projekt „BRESE“

Vytvorené dňa: 16.12.2019     Aktualizované dňa: 16.12.2019Interreg Europe Projekt „BRESE“ podporuje sociálne podniky na Slovensku a v ďalších európskych krajinách

Zažite nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

Vytvorené dňa: 16.12.2019     Aktualizované dňa: 16.12.2019Vyber si akúkoľvek konferenciu, seminár či veľtrh. Okrem vstupu na medzinárodné odborné podujatie Ti k tomu pribalíme aj letenku a ubytovanie v čase trvania podujatia.

Výsledky výzvy 4

Vytvorené dňa: 21.11.2019     Aktualizované dňa: 21.11.2019Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 15. októbra 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

Výsledky výzvy 3_3

Vytvorené dňa: 21.11.2019     Aktualizované dňa: 21.11.2019Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 15. októbra 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivity 3.3 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci Trade Pointu - Dlhodobé individuálne poradenstvo.

Využite bezplatné dlhodobé individuálne poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP

Vytvorené dňa: 22.10.2019     Aktualizované dňa: 22.10.2019Využite bezplatné dlhodobé individuálne poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP

Medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality

Vytvorené dňa: 18.09.2019     Aktualizované dňa: 18.09.2019Prijmite pozvánku na XXV. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2019.

Zsolt Oltványi z Mentes

Vytvorené dňa: 18.09.2019     Aktualizované dňa: 18.09.2019Ambasádormi projektu CORD sa stali zástupcovia úspešných slovenských a maďarských spoločností, ktorých úlohou je zdieľanie svojich skúseností a príkladov dobrej praxe s využitím služieb na podporu podnikania, ale aj zo svojej podnikateľskej činnosti. Jedným z maďarských ambasádorov je aj Zsolt Oltványi, majiteľ spoločnosti Mentes.

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ

Vytvorené dňa: 14.08.2019     Aktualizované dňa: 14.08.2019Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (SME Instrument ako nástroj pre MSP)

Kontakt_kontrakt

Vytvorené dňa: 14.08.2019     Aktualizované dňa: 14.08.2019Využite jedinečnú príležitosť a zvýšte konkurencieschopnosť vašej firmy počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne (MSV Brno). Nevynechajte pravidelné a úspešné b2b kooperačné podujatie Kontakt-Kontrakt, na ktoré sa v roku 2018 zaregistrovalo takmer 180 účastníkov.

V4 Network on Entrepreneurship

Vytvorené dňa: 02.07.2019     Aktualizované dňa: 02.07.2019Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Zdieľaná ekonomika

Vytvorené dňa: 04.06.2019     Aktualizované dňa: 04.06.2019Projekt SharEEN ponúka možnosť získať online tréning, ako i preplatenie mentoringu v oblasti zdieľanej ekonomiky pre vašu platformu, spoločnosť.

V4 Network on Entrepreneurship

Vytvorené dňa: 02.05.2019     Aktualizované dňa: 02.05.2019Hlavným cieľom projektu V4 Network on Entrepreneurship je sústrediť poznatky, expertov a výskumných pracovníkov so zameraním na tému podnikania a MSP v krajinách Vyšehradského regiónu, a vytvoriť tak cezhraničnú sieť, ktorá zefektívni zdieľanie poznatkov, skúseností či príkladov dobrej praxe v oblasti podnikania v rámci krajín V4

Future of building

Vytvorené dňa: 27.03.2019     Aktualizované dňa: 27.03.2019Slovak Business Agency v spolupráci s rakúskym partnerom sieti Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na kooperačné podujatie FUTURE OF BUILDING 2019

Konferencia NEWMATEC 2019

Vytvorené dňa: 26.02.2019     Aktualizované dňa: 26.02.2019Konferencia NEWMATEC 2019

Nezabudnuteľná Podnikateľská Cesta

Vytvorené dňa: 16.01.2019     Aktualizované dňa: 16.01.2019Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia zamerané na prezentáciu nových podnikateľských trendov. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v zahraničí a získajte novú skúsenosť a kontakty, ktoré pomôžu v rozvoji Vášho podnikania. Voľba medzinárodného odborného podujatia je na Vás – využite príležitosť získať vstup na Vašu vysnívanú konferenciu. V rámci tejto Výzvy ponúkame právnickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám - podnikateľom možnosť zúčastniť sa na medzinárodných odborných podujatiach (t. j. na odborných konferenciách, workshopoch, odborných seminároch a pod.) organizovaných v krajinách Európskej únie.

Kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu

Vytvorené dňa: 12.06.2018     Aktualizované dňa: 12.06.2018Kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu. Prístup podpory KET (key enabling technologies) je pre MSP prospešný hlavne v oblasti zvýšenia produktivity, efektivity, ako i zvyšovania trhového podielu. Na umožnenie cezhraničného prístupu MSP ku službám KET centier v rámci EU, bude vytvorený koncept “one stop shop“ pomocou, ktorého budú MSP získavať odbornú pomoc od KET centier. Partneri projektu sú rôzne KET centrá v rámci EÚ, ktoré umožňujú prostredníctvom projektu KET4CleanProduction (KET4CP) vytvárať potenciál cezhraničnej spolupráce na pokrytie špecifických potrieb MSP v oblasti čistých výrobných technológií.

EEN - Databáza ponúk na partnerstvo

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Enterprise Europe Network (EEN) disponuje jednou z najväčších databáz na medzinárodnú spoluprácu - Partnering Opportunities Database.

EEN - Medzinárodná spolupráca - Cesta k úspechu

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Hľadáte nového obchodného alebo technologického partnera v zahraničí? Zúčastnite sa na „kooperačnom podujatí“ (angl. „brokerage / matchmaking event“) a využite viacnásobné benefi ty pre Vašu spoločnosť.

EEN - Požadované informácie do databázy siete Enterprise Europe Network

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Požadované informácie do databázy siete Enterprise Europe Network „Partnering Opportunities Database“

EEN-medzinarodna_spolupraca-web

Vytvorené dňa: 08.12.2016     Aktualizované dňa: 08.12.2016Medzinárodná spolupráca

EEN-POD_manual-web

Vytvorené dňa: 08.12.2016     Aktualizované dňa: 08.12.2016Manuál POD

EEN-POD-letak2-web

Vytvorené dňa: 08.12.2016     Aktualizované dňa: 08.12.2016POD - informačný leták

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore