Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Informácie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

Vytvorené dňa: 09.01.2015      Aktualizované dňa: 17.11.2018

Kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu

Vytvorené dňa: 12.06.2018     Aktualizované dňa: 12.06.2018Kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu. Prístup podpory KET (key enabling technologies) je pre MSP prospešný hlavne v oblasti zvýšenia produktivity, efektivity, ako i zvyšovania trhového podielu. Na umožnenie cezhraničného prístupu MSP ku službám KET centier v rámci EU, bude vytvorený koncept “one stop shop“ pomocou, ktorého budú MSP získavať odbornú pomoc od KET centier. Partneri projektu sú rôzne KET centrá v rámci EÚ, ktoré umožňujú prostredníctvom projektu KET4CleanProduction (KET4CP) vytvárať potenciál cezhraničnej spolupráce na pokrytie špecifických potrieb MSP v oblasti čistých výrobných technológií.

EEN - Databáza ponúk na partnerstvo

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Enterprise Europe Network (EEN) disponuje jednou z najväčších databáz na medzinárodnú spoluprácu - Partnering Opportunities Database.

EEN - Medzinárodná spolupráca - Cesta k úspechu

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Hľadáte nového obchodného alebo technologického partnera v zahraničí? Zúčastnite sa na „kooperačnom podujatí“ (angl. „brokerage / matchmaking event“) a využite viacnásobné benefi ty pre Vašu spoločnosť.

EEN - Požadované informácie do databázy siete Enterprise Europe Network

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Požadované informácie do databázy siete Enterprise Europe Network „Partnering Opportunities Database“

EEN-medzinarodna_spolupraca-web

Vytvorené dňa: 08.12.2016     Aktualizované dňa: 08.12.2016Medzinárodná spolupráca

EEN-POD_manual-web

Vytvorené dňa: 08.12.2016     Aktualizované dňa: 08.12.2016Manuál POD

EEN-POD-letak2-web

Vytvorené dňa: 08.12.2016     Aktualizované dňa: 08.12.2016POD - informačný leták

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.8

Hore