Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES26 Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) zverejňuje informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce malého a stredného podnikania (MSP), a to prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. Získané informácie je možné využiť na rozšírenie podnikateľských aktivít, prípadne na získanie know-how a skúseností.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zverejnené dokumenty s informáciami o možnostiach nadviazania spolupráce MSP so zahraničnými partnermi.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,34 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore