Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES26 Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:50:41 CET 2017

SBA poskytuje služby, informácie a poradenstvo v oblasti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie MSP, a to prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. Jej súčasťou je organizácia rôznych kooperačných podujatí, podnikateľských misií, ako aj Databáza ponúk na partnerstvo (POD). Prostredníctvom nich si MSP môže nájsť obchodného alebo technologického partnera, a tak rozšíriť svoje aktivity, príp. získať know-how, skúsenosti a medzinárodné kontakty.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zverejnené dokumenty s informáciami o možnostiach nadviazania spolupráce MSP so zahraničnými partnermi.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,34 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore