Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Zoznam aktivít a výstupov MH SR

Vytvorené dňa: 01.12.2014      Aktualizované dňa: 16.04.2024

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 05.01.2017

Vstup Slovenska do Technologického programu spolupráce IEA

Vstup Slovenska do Technologického programu spolupráce IEA

Slovenská republika sa stala 11. mája 2016 prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) zmluvnou stranou Technologického programu spolupráce Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) pre solárne technológie, vykurovanie a chladenie. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 05.01.2017

Zrušenie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Zrušenie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a Inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje, že dňa 18. 5. 2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (Prioritná os 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách). čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 16.01.2017

Slovensko v Bruseli podporilo ochranné opatrenia proti dovozu lacnej čínskej ocele

Slovensko v Bruseli podporilo ochranné opatrenia proti dovozu lacnej čínskej ocele

Situácia na európskom trhu s oceľou a Transatlantická dohoda o obchode a investíciách, tzv. TTIP, dominovali zasadnutiu Rady EÚ pre zahraničné záležitosti / Obchod (FAC/Trade). Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 16.01.2017

Minister Žiga sa stretol s iránskym viceprezidentom

Minister Žiga sa stretol s iránskym viceprezidentom

Na pôde Úradu vlády sa v utorok 4. mája stretli podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga s viceprezidentom Iránskej islamskej republiky a prezidentom Organizácie pre jadrovú energiu Iránu Ali Akbarom Salehim. Zhodli sa na ďalšej spolupráci, ktorá sa bude koncentrovať na automobilový priemysel, IT a energetický sektor, vrátane obnoviteľných zdrojov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 16.01.2017

Seminár Európskej komisie o rastovom modeli Slovenska

Seminár Európskej komisie o rastovom modeli Slovenska

Štátny tajomník Chovanec vystúpil dňa 29.4. na konferencii o rastovom modeli Slovenska, ktorú v Bratislave zorganizovala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (DG ECFIN). Cieľom seminára bolo otvoriť diskusiu o diverzifikácii slovenskej ekonomiky za účasti medzinárodných akademikov, zástupcov spoločností, verejného sektora a štátnej správy. Venovali sa najmä špecializácii Slovenska na automobilový priemysel a úlohe štátu v podpore iných odvetví. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 05.01.2017

Amazon prijme nových zamestnancov do virtuálneho kontaktného centra

Amazon prijme nových zamestnancov do virtuálneho kontaktného centra

Spoločnosť Amazon vytvorí na Slovensku 30 nových pracovných miest v tíme podpory predaja, ktorý v súčasnosti zamestnáva 300 ľudí. Ako dnes informovala, tieto otvorené pracovné pozície sú určené pre Virtuálne kontaktné centrum umožňujúce zamestnancom pracovať z ich domovov. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 05.01.2017

Rokovanie s eurokomisárkou Věrou Jourovou o ochrane spotrebiteľa

Rokovanie s eurokomisárkou Věrou Jourovou o ochrane spotrebiteľa

Štátny tajomník sa dňa 29.4. stretol s Eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rovnosť pohlaví Věrou Jourovou na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rokovali o témach nadchádzajúceho predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, najmä v súvislosti s dopracovaním európskej legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Počas slovenského predsedníctva by mali byť otvorené rokovania o návrhu smernice o dodávaní digitálneho obsahu a o tzv. digitálnych zmluvách, ako aj revízia nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá má ambíciu zlepšiť a zefektívniť súčasnú úpravu. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 16.01.2017

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 25. mája 2016 ďalšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016 (MSKD). MSKD je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 23. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 05.01.2017

Vydanie Usmernenia č. 1 k Výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Vydanie Usmernenia č. 1 k Výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01). čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 04.01.2017      Aktualizované dňa: 16.01.2017

P. Žiga: plynárenské siete vedúce cez Slovensko treba maximálne využívať

P. Žiga: plynárenské siete vedúce cez Slovensko treba maximálne využívať

Existujúce plynárenské siete prechádzajúce cez Slovensko by sa mali aj v budúcnosti maximálne využívať. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje projekt multiregionálneho významu v oblasti plynárenského prepojenia Eastring, povedal minister hospodárstva Peter Žiga na dnešnej konferencii Central European Gas Congress (CEGC) organizovanej pri príležitosti 160. výročia vzniku slovenského plynárenstva. čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 07.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE

Podpis memoranda SAE čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Minebea

Minebea

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>

Vytvorené dňa: 05.12.2016      Aktualizované dňa: 07.12.2016

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor Minebea plánuje v Košiciach vytvoriť 1100 pracovných miest

Japonský investor v Košiciach čítať ďalej >>


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore