Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
List of calls for submission of applications for financial contributions on the operation of incubators and provision of subsidies under the scope of the MoE SR

Created on: 03.09.2015      Updated on: 26.09.2023

Filter

  up to  
 
Type of contribution Name Deadline for submission of applications
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 31.01.2022
Dotácie MHSR podľa §2 písm. a) Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rudnom baníctve na technické práce 09.08.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. a) Výzva II na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve 09.08.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z apríla 2019 22.05.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z januára 2020 21.02.2020
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z marca 2018 30.04.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v roku 2020 31.01.2020
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 30.04.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 01.11.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií 26.08.2022
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 31.08.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018 16.04.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. e) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019 15.07.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael 15.02.2018
Dotácie MHSR podľa §2 písm. f) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael 12.02.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa 31.01.2019
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva 30.04.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu ochrany spotrebiteľa 31.01.2021
Dotácie MHSR podľa §2 písm. b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory MSP podľa osobitného predpisu 10.03.2022
Dotácie MHSR podľa §2 písm. d) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu ochrany spotrebiteľa 31.01.2022
Found 53 items, showing 1 to 20.[<] 1, 2, 3 [>]

 

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up