Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 23.03.2021      Updated on: 03.02.2022

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Deadline for submission of applications 30.04.2021
There is no registered application to the call

 

Description Poskytovanie dotácií na: a) úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, b) úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 3 150 000,00 €

 

Related documents

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up