Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 26.09.2019      Updated on: 18.12.2019

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. f)

Deadline for submission of applications 01.11.2019
There is no registered application to the call

 

Description Cieľom dotácie je zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 50 000,00 €

 

Related documents

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up