Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 24.05.2019      Updated on: 17.07.2019

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. e)

Deadline for submission of applications 15.07.2019
There is no registered application to the call

 

Description Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 2 500 000,00 €

 

Related documents

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štatút Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Š t a t ú t Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb na základe Výzvy na predloženie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019_VZOR

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e)_2019

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e)_2019

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up