Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 30.11.2018      Updated on: 25.11.2019

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. d)

Deadline for submission of applications 31.01.2019
List of provided and rejected contributions

 

Description Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa zahŕňa dve témy. Cieľom témy č. 1 je zabezpečiť pre spotrebiteľskú verejnosť dostupné a kvalitné poradenstvo a pomoc pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Cieľom témy č. 2 je účinné posilňovanie informovanosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, lepšie poznanie trhu a spotrebiteľskej verejnosti. V rámci témy č. 2 kladie MH SR dôraz na prevenciu v oblasti ochrany spotrebiteľa so zameraním na podtémy: Osveta v oblasti ochrany spotrebiteľa, Kvalitnejšie výrobky a služby pre spotrebiteľov a Poznanie trhu. OZNAM k ELEKTRONICKÉMU PODÁVANIU žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa Žiadateľov o dotáciu, ktorí majú záujem o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa elektronickou formou, si dovoľujeme požiadať o uprednostnenie podania tejto žiadosti formou všeobecnej žiadosti zaslanej do elektronickej schránky Ministerstva hospodárstva SR, nie formou podania žiadosti priamo cez odkaz pri zverejnenej výzve na Portáli elektronických služieb MH SR (ako žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. d) zákona) z dôvodu zistených nedostatkov pri podávaní žiadostí týmto spôsobom. Na odstránení nedostatkov sa pracuje. Ďakujeme za porozumenie!
Responsible organization MHSR

 

Related documents

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up