Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 26.10.2018      Updated on: 14.08.2019

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. f)

Deadline for submission of applications 12.02.2019
There is no registered application to the call

 

Description Základným cieľom výzvy je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Responsible organization MHSR
Cooperating organizations SIEA
Maximum amount of the subsidy 330 000,00 €

 

Related documents

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov PV a EV, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v SR a štáte Izrael

Základným cieľom výzvy je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Žiadosť o poskytnutie dotácie PDF

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Formulár EUREKA PROJECT FORM

Kalkulácia nákladov na riešenie projektu

Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov

Príručka pre žiadateľa

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up