Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 25.11.2019      Updated on: 30.11.2020

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v roku 2020

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. d)

Deadline for submission of applications 31.01.2020
There is no registered application to the call

 

Description Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v roku 2020 má dve témy: 1) Poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, 2) Ochrana spotrebiteľa v kontexte všeobecných obchodných podmienok a osveta zraniteľného spotrebiteľa.
Responsible organization MHSR

 

Related documents

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up