Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 27.03.2018      Updated on: 07.05.2018

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. f)

Deadline for submission of applications 30.04.2018
There is no registered application to the call

 

Description Zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 50 000,00 €

 

Related documents

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Žiadosť o dotáciu

Kalkulácia výdavkov projektu

Prehľad o prijatej pomoci de minimis

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up