Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 27.03.2018      Updated on: 07.05.2018

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu z marca 2018

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Deadline for submission of applications 30.04.2018
There is no registered application to the call

 

Description Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť podľa § 4 ods. 1 zákona na: a) úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, b) úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 2 250 000,00 €

 

Related documents

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci

Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť podľa § 4 ods. 1 zákona na: a) úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, b) úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

Ziadost na realizovanie aktivít

Úhrada oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

úhrada oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia

Úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov

Úhrada oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up