Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 15.11.2017      Updated on: 27.03.2018

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. f)

Deadline for submission of applications 15.02.2018
There is no registered application to the call

 

Description
Responsible organization MHSR
Cooperating organizations SIEA
Maximum amount of the subsidy 250 000,00 €

 

Related documents

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up