Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
Detailed information on the call

Created on: 03.02.2022      Updated on: 26.07.2022

Name of the call

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory MSP podľa osobitného predpisu

Type of contribution

Dotácie MHSR podľa §2 písm. b)

Deadline for submission of applications 10.03.2022
There is no registered application to the call

 

Description Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu
Responsible organization MHSR
Maximum amount of the subsidy 2 530 000,00 €

 

Related documents

Vyzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu

Ziadost A

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Ziadost A. PDF

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Žiadost B

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Žiadosť B. PDF

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov

Poskytnutie informácií o dotknutej osobe

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up