Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 25.07.2019

Meno Peter
Priezvisko Bohuš
Adresa bydliska A. Hlinku 115
921 01 Piešťany
Adresa elektronickej pošty bohus@e-dome.sk
Telefónne číslo +421 911 486 484
Dátum vykonania skúšky (od 1.12.2014) 02.12.2015
Dátum vydania
potvrdenia o zápise
02.12.2015
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 08.11.2018
Názov zamestnávateľa e-Dome a.s.
Adresa zamestnávateľa BBC V, Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore