Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES25 Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 28.03.2022

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam energetických audítorov spravovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Energetický audítor vykonáva energetický audit na vyhodnotenie aktuálnej energetickej náročnosti budov, prevádzok, zariadení a pod., na základe ktorého vypracúva správu z energetického auditu a súhrnný informačný list. Na základe navrhovaného zoznamu opatrení vyhodnocuje možné úspory energie.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zoznam energetických audítorov.

Súvisiace služby

 


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore