Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


ES25 Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:49:44 CET 2017

Cieľom služby je zverejnenie vždy aktuálneho zoznamu energetických audítorov na webovom portáli ES MHSR.
Energetický audítor vykonáva energetický audit, výstupom ktorého je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
  • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Prezerajte zoznam energetických audítorov.
  • V prípade potreby vyexportujte požadované údaje.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,43 MB]


 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore