Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 14.11.2017

Meno Helena
Priezvisko Skalská
Adresa bydliska Trnavská cesta 5718/32A
821 08 Bratislava
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 28.01.2014
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 12.12.2016
Názov zamestnávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa zamestnávateľa Mlynské Nivy 44/c
825 11 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore