Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 26.07.2019

Meno Vojtech
Priezvisko László
Adresa bydliska Cottbuská 16
040 23 Košice
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 16.01.2014
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 08.11.2018
Názov zamestnávateľa Východoslovenská distribučná, a.s.
Adresa zamestnávateľa Mlynská 31
042 91 Košice

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore