Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 29.07.2019

Meno Pavol
Priezvisko Kosa
Adresa bydliska Matuškova 36
976 31 Vlkanová
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 16.01.2014
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 29.11.2017
Názov zamestnávateľa Národná energetická spoločnosť, a. s.
Adresa zamestnávateľa Zvolenská cesta 2
974 05 Banská Bystrica

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore