Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 18.07.2019

Meno Libor
Priezvisko Bronček
Adresa bydliska Školská 549/5
010 04 Žilina - Závodie
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 27.11.2012
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 29.11.2017
Názov zamestnávateľa Energo Controls spol. s r.o.
Adresa zamestnávateľa Lesná 50
010 04 Žilina

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore