Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 26.07.2019

Meno Otto
Priezvisko Mierka
Adresa bydliska Lopenícka 13
831 02 Bratislava
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 02.07.2009
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 08.11.2018
Názov zamestnávateľa STU Bratislava, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT
Adresa zamestnávateľa Radlinského 9
812 37 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore