Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 13.11.2017

Meno Vladimír
Priezvisko Blažiček
Adresa bydliska Estónska 26
821 06 Bratislava
Adresa elektronickej pošty vladimir.blazicek@gmail.com
Telefónne číslo +421 915 714 285
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 22.06.2009
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 12.12.2016
Názov zamestnávateľa Energetická certifikácia budov, s. r. o.
Adresa zamestnávateľa Estónska 26
821 06 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore