Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 26.07.2019

Meno Jozef
Priezvisko Smolka
Adresa bydliska Petöfiho 28
821 06 Bratislava
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 22.06.2009
Dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy 08.11.2018
Názov zamestnávateľa TERMMING, a. s.
Adresa zamestnávateľa Bukureštská 2
811 04 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore