Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail energetického auditora

Vytvorené dňa: 06.04.2017      Aktualizované dňa: 13.11.2017

Meno Hana
Priezvisko Saksunová
Adresa bydliska Československej armády 36
977 01 Brezno
Dátum zápisu do zoznamu (do 1.12.2014) 22.06.2009
Názov zamestnávateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra
Adresa zamestnávateľa Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore